Huisregels en werkwijze

Wij doen ons uiterste best om je naar volle tevredenheid te behandelen en je bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij ook jouw medewerking nodig. Wij leggen je graag onze werkwijze en huisregels uit. 

Huisregels

Om je bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt je onze huisregels:

 • Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag je erop rekenen dat je door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
 • Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Zie je een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.
 • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
 • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag je -indien nodig- wel een hulphond meebrengen. We stellen het prijs als je dit voorafgaande het bezoek overlegd.
 • Wil je een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen je om de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
 • Wij verzoeken je om zelf over je eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van je eigendommen. Wij adviseren je dan ook om je eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
 • Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.
 • Vanaf 1 augustus 2019 geldt in Nederland de Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ daarin is een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de zorg vastgelegd. Mondzorg is door het ministerie van VWS geclassificeerd als zorg. Tengevolge is deze wet van toepassing is in onze tandartspraktijk.   
 • Zorg ervoor dat je 5 minuten voor tijd op je afspraak bent aangemeld bij de balie. Daarmee zorgen we er samen voor dat jij tijdig behandeld kan worden en dat ook degene na jou niet onnodig hoeft te wachten.
 • Geef een verhuizing of andere wijzigingen in je persoonlijke situatie z.s.m. aan ons door zodat we dit administratief kunnen verwerken. 

 

Werkwijze

De eerste controleafspraak (intake)
De eerste controleafspraak staat vooral in het teken van uitgebreid onderzoek waarin de gezondheid van je gebit wordt vastgesteld. Naast deze uitgebreide periodieke controle, waarbij we een grote overzichtsfoto en twee kleine detailfoto’s maken, zal de tandarts nagaan welke behandelingen je eerder hebt ondergaan en of er wellicht sprake is van angst. Alle informatie wordt opgenomen in je persoonlijke behandelplan, zodat onze behandelaars hier altijd van op de hoogte zijn. Het is belangrijk dat je je legitimatiebewijs en verzekeringspas meebrengt, zodat je persoonsgegevens correct in ons patiëntenbestand komen te staan.

Onze werkwijze
Binnen onze praktijk wordt gewerkt volgens een meerstoelenconcept. De klinische assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden, die vervolgens door de tandartsen worden uitgevoerd. Ook zijn de assistentes opgeleid om zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die door onze assistentes zelfstandig worden uitgevoerd, vinden plaats onder supervisie van de behandelende tandarts. Jouw tandarts is verantwoordelijk voor de assistentes. 

Geef wijzigingen in persoonlijke gegevens of gezondheid altijd aan ons door
Wanneer er iets verandert in je adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag z.s.m. Je kunt gebruik maken van het contactformulier op de website of ons een e-mail sturen. Wij vernemen graag wanneer er iets verandert in je gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zwangerschap. Je behandelaar zal hiernaar vragen. Heb je een koortslip? Overleg dan even vooraf, soms stellen we dan een afspraak liever uit. Het is altijd belangrijk dat je behandelaar op de hoogte is van je gezondheid en eventueel medicijngebruik, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Je apotheek verstrekt bij wijzigingen een meditatieoverzicht. Breng dit a.u.b. altijd mee naar de praktijk zodat we je actuele medicatiegebruik kunnen registreren.

De controlebehandeling (Periodiek Preventief Onderzoek)
Tijdens de periodieke controle onderzoekt de tandarts en/of assistente de gezondheid van je gebit door onder andere te controleren op cariës (gaatjes), je gebit te reinigen door tandsteen en tandplak te verwijderen en door mondhygiëne-instructies te geven. Periodiek maken we ook röntgenfoto’s waarmee we de staat van je gebit nog beter in kaart kunnen brengen, zoals een verborgen gaatje of een ontsteking in het wortelkanaal. We adviseren om minimaal twee keer per jaar een afspraak te maken voor een controlebehandeling.

Vervolgbehandelingen
Als na de controlebehandeling blijkt dat je een vervolgbehandeling nodig hebt, dan maakt je eenvoudig een afspraak via de receptie. Verwacht de tandarts dat een vervolgbehandeling meer dan 250 euro gaat kosten? Dan krijg je vooraf een begroting. Ook kijken we met je mee naar je verzekeringsvoorwaarden en eventuele eigen bijdrage. Dit is een service, je blijft zelf verantwoordelijk om dit te controleren of contact op te nemen met je zorgverzekeraar.  

Wachten op je afspraak bij uitloop
We hebben ons planning systeem op basis van jarenlange ervaring ingericht om lange wachttijden te beperken. Dat is inmiddels heel goed gelukt! Onderzoek toont aan dat 97,7% van onze afspraaktijden binnen de marge van 9 minuten valt. Incidenteel ontstaan er tijdens een behandeling calamiteiten waardoor er toch meer tijd nodig is dan vooraf gedacht. We streven ernaar om je hiervan ter plekke tijdig te informeren. Ben je 15 minuten of langer aan het wachten? Overleg dan even met de balie-assistent.  

Afspraak maken of wijzigen

 Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij met behandelingen op afspraak. Heb je geen afspraak, maar wil je wel meteen behandeld worden? Dan is de kans aanwezig dat wij je moeten teleurstellen en dat willen wij graag voorkomen.

 • Een afspraak maken kan eenvoudig bij onze baliemedewerker, via telefonisch contact of door het invullen van het afspraakformulier op de website. Onze baliemedewerkers denken graag met je mee om een afspraak in te plannen op een moment dat het jou uitkomt. Wanneer je dit wenst, krijg je ook een oproep of herinnering per e-mail, per sms of per post.
 • Het is prettig dat je op tijd (voorkeur 5 minuten vooraf) op je afspraak aanwezig bent. Indien je te laat komt voor een afspraak, loop je het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.
 • Kun je een afspraak niet nakomen? Laat dit dan bij voorkeur uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven. Wanneer je de afspraak niet tijdig 24 uur vooraf afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor jou gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden. Het feit dat wij je helpen herinneren aan je afspraak is een extra service. Je blijft er zelf verantwoordelijk voor dat je op je afspraak verschijnt. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om je uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij vertrouwen op je begrip en medewerking.

Niet nagekomen afspraak

Suggesties en opmerkingen

Heb je een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. Je kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze tandartspraktijk zelf, maar ook via het contactformulier of telefonisch. Wij staan je graag te woord.

Stuur ons een bericht